Starostka:         Marie Janečková

Místostarosta: Petr Skalka

Další členové:   Pavel Kotek

                            RNDr. Alena Kvitová

                            Jaromír Marek

 

Rada obce Rybí se schází každých 14 dní v pondělí v 17:00 hod., nebo podle potřeby.