Velkoobjemový odpad

Co lze do nádoby umístit?

Starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a skleněné výrobky větších rozměrů pocházející z domácností apod.

Ve dnech svozu velkoobjemového odpadu můžete dovést ke sběrným místům  železný a hliníkový šrot (hlin. plechovky od piv, energetických nápojů, měkkých obalů od paštik včetně konzerv – pouze prázdných, čistých, neznečištěných zbytky potravin apod.)

Co zde nepatří!

Stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokartón, okna apod.), nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky rozložitelný odpad (např.    nevyužitelné ovoce, zelenina, větve apod.), obalový  materiál (např. kartónové krabice), pneumatiky.