Otevírací doba:

 

pondělí  12. října 2020         8 – 10 hodin  a    14 - 17 hodin

středa    14. října 2020         8 – 10 hodin  a    14 - 17 hodin

 

pondělí  19. října 2020         8  - 10 hodin  a    14 - 17 hodin

středa    21. října 2020         8 – 10 hodin  a    14 - 17 hodin

 

Vstup do budov úřadu a pohyb v nich je možný za předpokladu dodržování hygienických režimových opatřeních tzv. 3 R – ruce, roušky, rozestupy.

 

Současně bude upřednostněn písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách ve výše uvedeném rozsahu.