Starosta obce Janečková Marie
místostarosta Lapčík Martin
člen rady Kotek Pavel
člen rady, předseda kontrolního výboru Ing. Kudělka Jiří
člen rady, předseda finančního výboru Marek Jaromír
  Bc. Havrlant Jaromír
  Heralt Zdeněk
  Krausová Ludmila
  Bc. Křížková Eva
  Kudělka Antonín
  Kudělka Josef
  Pochyla Petr
  Skalka Petr
  Šimíček Miroslav
  Tillová Zdenka