Tato nově postavena čistírna bude sloužit nejen pro mateřskou školu a budovu sousední sokolovny, ale také pro rekonstruovaný bytový dům čp. 195 (bývalá budova kina). Nově postavené vodní dílo má kapacitu 80 ekvivalentních obyvatel.

Na celou tuto akci bylo vynaloženo 1.702.062,- Kč včetně nezpůsobilých výdajů, z toho dotace poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu „Drobné vodohospodářské akce“ činila 968.520,- Kč.