•  K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, doklad o bydlišti ( občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce ), vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, která bude potvrzena lékařem o absolvování stanoveného pravidelného očkování dítěte a doklad o odolnosti dítěte proti nákaze podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
  •   Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 dítě, jež do 31. srpna 2018 dosáhne 5 let věku. Zápis se netýká dětí, které mateřskou školu již navštěvují.
  •  „ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ si rodiče nebo zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo na stránkách MŠ  -  www.msrybi.estranky.cz