Podle dat Krajského úřadu Moravskoslezského kraje má naše obec v kategorii obcí od 1001 do 5000 obyvatel nejmenší produkci směsného
odpadu.