Obecní knihovna Rybí

  • neprofesionální
  • zřizovatel OÚ Rybí
  • pověřená knihovna - Měk Nový Jičín
  • Adresa:  Rybí č.p. 380
  • Kontakty:   informace na tel. obecního úřadu 556 760 181
  • Vedoucí knihovny:  Věra Šustalová

Hodiny pro veřejnost :

Pondělí 16:00 - 19:00
Středa 16:00 - 19:00

Online katalog - vyhledávání knih

Knihovní řád

Počet registrovaných čtenářů (k  31.12.2016):

  • celkem : 128
  • z toho do 15-ti let : 34

Knižní fond (k 31.12.2016):

  •  celkem : 3 492 knih
  •  z toho 986 naučná literatura a 2506 beletrie

Časopisy: Čtyřlístek, Mateřídouška, ABC, Květy, Burda, Rozmarýna, dTest

Internet

Návštěvníci knihovny mají k dispozici 3 počítače. Přístup k internetu v knihovně je poskytován bezplatně.