S tímto upraveným návrhem se máte možnost seznámit v tištěné podobě na Obecním úřadě v Rybí, dále u pořizovatele ÚP na Městském úřadě v Novém Jičíně, odboru územního plánování a také dálkovým přístupem.

Přesné informace jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu Rybí.