Uvedené dokumenty najdete na webových stránkách obce Rybí v sekci Obecní úřad - dokumenty - finance obce.

Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadu Rybí.