Program jednání:

  1. Projednání poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2017
  2. Projednání rozpočtového opatření
  3. Projednání účetní závěrky obce Rybí
  4. Projednání závěrečného účtu obce Rybí
  5. Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu obce Rybí
  6. Projednání účetní závěrky DSO Sdružení povodí Sedlnice
  7. Projednání závěrečného účtu DSO Sdružení povodí Sedlnice
  8. Majetkoprávní záležitosti