Program:

1. projednání rozpočtu obce na rok 2019

2. schválení přijetí dotace ze SFŽP ČR

3. schválení pořízení auta pro potřeby obce

4. majetkoprávní záležitosti

5. projednání poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rybí na rok 2019

6. projednání žádosti o dotaci TJ Rybí

7. jednání o projektu „Komunitního centra Věžička“

8. projednání doplnění OZV o nočním klidu