Přijďte 1. května v 16:00 hodin k lesní chatě (bývalá pionýrská chata), abychom tento tragický příběh jednou konečně dokázali přečíst až do jejího smutného konce.

Zve Vás SC Věžička Rybí