Přednáší bylinář Karel Štenbaur, bývalý spolupracovník bylináře Pavla Váni. Přednáška se konná příští čtvrtek 22. září 2016 od 17:00 hodin v klubovně na obecním úřadě v Rybí. 

S sebou si vezměte tužku a papír a tužku na poznámky.