Tento sběr je určen především pro průsvitné nebarevné plasty, které se dají velmi dobře zpracovávat, a proto mají i vyšší cenu. Výhodou sběru je také to, že naplněné pytle vám každý poslední čtvrtek v měsíci přímo od vašeho domu odvezou zaměstnanci obce.

Tímto způsobem bychom chtěli povzbudit i ty z vás, kteří doposud třídíte plasty velmi málo nebo vůbec.

Další možností třídění, která se nabízí od loňského roku, je sběr kovových konzerv. Máme prozatím jen dva červené kontejnery, zdá se, že doposud stačí. Pokud si však myslíte, že by jich bylo potřeba na více místech, prosím, dejte vědět na obecním úřadě.

Ve spolupráci s firmou Trafin Oil, a.s. jsme také v loňském roce rozběhli sběr použitých olejů z domácnosti.  http://www.trafinoil.cz/ 

U sokolovny a kovárny jsou přistavené popelnice, do kterých můžete vkládat uzavřené nádoby s olejem.

A konečně velmi rádi připomínáme také sběr hliníku na obecním úřadě, především hliníkové obaly od nejrůznějších nápojů, ty pak předáváme dále rodině Bradáčové, která z výtěžku tohoto sběru také hradí léčebné rehabilitace Nikolky. Proto nezapomeňte, až budete kupovat nápoje v hliníkových obalech, neodhazujte je na zem nebo do popelnice (bohužel je tato praxe velmi častá), ale noste je společně s platovými vršky na obecní úřad.