V neděli 2.9.2018 byla slavnostně otevřena "nová" sokolovna i s venkovním hřištěm. Doufáme, že se stavba povedla, a že bude sloužit všem sportovním i společenským aktivitám, které jsme si plánovali před zahájením prací.

Můžete využívat tělocvičnu, posilovnu, jsou zde také připraveny 2 stoly na pingpong. Na své sportovní využití čeká venkovní hřiště.

Mnoho z vás se také těší na akce v „Kalimeru“, kde jsme rozšířili prostor jídelny o venkovní posezení se zastřešením. Zkrátka a dobře areál sokolovny nám nabízí široké možnosti využití.

Od září 2018 se najíždí na plný provoz tohoto sportoviště. Bude otevřeno každý den a to v pondělí od 14:00 do 21:00 hodin, od úterý do pátku od 8:00 do 21:00 hodin a v sobotu a neděli od 9:00 do 20:00 hodin. Mezi 12:00 a 14:00 hod. bude polední přestávka.

Pro návštěvu tělocvičny budete moci využít pravidelné cvičební hodiny, kdy vás povedou zkušení cvičitelé, nebo také můžete sportoviště využívat jako jednotlivci nebo neorganizované skupiny. Pro individuální objednávku rezervace tělocvičny, tenisových stolů, venkovního sportoviště a  „Kalimera“ s kuchyňkou a jídelnou volejte na telefonní číslo pracovníka recepce 725 410 411 nebo se objednávejte na e-mailu sokolovna.rybi@seznam.cz. Do posilovny rezervace dělat nebudeme, dle zkušeností jiných podobných zařízení je rezervace v posilovně zbytečná.

Schválený ceník za pronájem sportoviště:

Název sportoviště

Cena za pronájem fyzickým

a právnickým osobám

Cena za pronájem místním

neziskovým organizacím

tělocvična

Vstup pro skupiny: 300 Kč/tělocvična/hod.

Vstup pro jednotlivce: 50 Kč/osoba/hod.

150 Kč/tělocvična/hod.

40 Kč/osoba/hod.

posilovna

50 Kč/osoba/vstup

permanentka na 12 vstupů + 1 zdarma = 480 Kč

40 Kč/osoba/vstup

40 Kč/osoba/vstup

permanentka na 12 vstupů + 1 zdarma = 480 Kč

40 Kč/osoba/vstup

stolní tenis 40 Kč/osoba/hod. 30 Kč/osoba/hod.
venkovní hřiště

Vstup pro skupiny: 300 Kč/tělocvična/hod.

Vstup pro jednotlivce: 50 Kč/osoba/hod.

150 Kč/tělocvična/hod.

40 Kč/osoba/hod.

 

Název společenského zařízení

Cena za pronájem fyzickým

a právnickým osobám

Cena za pronájem místním

neziskovým organizacím

Kalimero s kuchyní a jídelnou 1.000 Kč/den 500 Kč/den

Kalimero s kuchyní a jídelnou, přístřešek pro muzikanty

a taneční parket včetně venkovního hřiště

2.000 Kč/den 1.000 Kč/den

Kalimero s kuchyní a jídelnou, přístřešek pro muzikanty,

taneční parket, venkovní výčep včetně venkovního hřiště

2.400 Kč/den 1.200 Kč/den

Krátkodobé ubytování v tělocvičně (max- 45 osob).

Přednost sportovní oddíly. V ostatních případech individuální posouzení.
100 Kč /osoba/noc

ZŠ Adolfa Zábranského Rybí a Mateřská škola Rybí má v době výuky vstup na sportoviště zdarma.