V sokolovně se NECVIČÍ - sokolovna je v rekonstukci

Víceúčelové minihřiště

Provozní řád naleznete zde

Oddíl kopané

Bližší informace zde

Oddíl SPV

  • turisté - informace o turistickém pochodu "Za pohledy z Rybí"
  • vlekaři - informace o lyžařských vlecích zde

Odkaz na webkameru na Kocmínku.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo TJ Rybí, z.s. na rok 2017 neinvestiční dotaci z programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech ve výši 100.000 Kč.

Podpora byla použita na  úhradu nákladů fotbalového oddílu mladší a starší přípravky a dětí a mládeže zapojené do cvičení oddílu Sport pro všechny. Díky poskytnutému příspěvku bylo možné proplatit cestovné na fotbalové utkání mládeže, uhradit startovné na fotbalové turnaje, atletické soutěže Sportu pro všechny. Dále byly zakoupeny cvičební pomůcky pro pohybové cvičení s dětmi a fotbalovému oddílu starší přípravky byla proplacena sportovní obuv.