Pro volební období 2018-2022 byl zřízen tříčlenný:

finanční výbor: předseda:       Jaromír Marek

                            další členové: Pavel Kotek

                                                     Antonín Kudělka

 

kontrolní výbor: předseda:       Ing. Jiří Kudělka

                             další členové: Ing. Vladimír Pavelka

                                                      Bc. Jaromír Havrlant