Rada obce Rybí

Starostka Marie Janečková
Místostarosta Petr Skalka
Další členové
  • Pavel Kotek
  • RNDr. Alena Kvitová
  • Jaromír Marek

Rada obce Rybí se schází každých 14 dní v pondělí v 17:00 hod., nebo podle potřeby.