Náhled k tisku

Dotace na projekt "Likvidace odpadních vod Rybí"

sfžp - sfžp
Zdroj: sfžp - sfžp

Obec Rybí získala podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na stavbu domovních čistíren odpadních vod s centrálním monitoringem. V rámci tohoto projektu bude vystavěno v obci 192 domovních čistíren odpadních vod a bude napojeno 612 ekvivalentních obyvatel. Výše dotace činí 20.810.000 Kč. Stavba bude dokončena v roce 2020.