Out of range value for column 'idc' at row 1 TISK


Náhled k tisku

Dotace z MSK na výstavbu DČOV

MSK - Moravskoslezský kraj logo
Zdroj: MSK - Moravskoslezský kraj logo

V obci Rybí jsme v roce 2019 spustili projekt Rybí – likvidace odpadních vod. Cílem této stavby je realizace jednoho funkčního celku zajišťujícího čištění odpadních vod a to pomocí výstavby systému domovních čistíren s centrálním monitoringem. Do konce roku 2019 se v obci podařilo vystavět a spustit do provozu cca 100 domovních čistíren. Na jaře roku 2020 byla zahájena stavba zbývajících devadesáti domovních čistíren. Výsledkem tohoto projektu je ekonomické řešení čištění odpadních vod z domácností a jejich případné další využití na zálivku v zahradách u rodinných domů. Tato stavba byla podpořena dotací z programu Moravskoslezského kraje „Drobné vodohospodářské akce“ ve výši 5.000.000,-Kč.