Zde naleznete podmínky poskytnutí dotace a formulář žádosti.