Historie skautingu v Rybím

Poprvé byla skautská organizace v naší obci založena v roce 1945. Počátkem 50-tých let byla její činnost ukončena. Krátkodobě došlo k obnově skautské organizace v roce 1968. Po jejím zrušení pracovala v Rybím pionýrská skupina "Zálesák", jejíž náplň činnosti a výchovné postupy se v mnohém podobaly práci skautského oddílu.

Od roku 1990 pracují v obci 2 oddíly:

  • 5. chlapecký oddíl
  • 9. dívčí oddíl
Více informací naleznete na stránkách skautů Rybí.