Obecní knihovna Rybí

  • neprofesionální

  • zřizovatel OÚ Rybí

  • pověřená knihovna - Měk Nový Jičín        https://www.knihovnanj.cz

  • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě        https://www.skvos.cz

  • Adresa:  Rybí č.p. 380

  • Kontakty:   informace na tel. obecního úřadu 556 760 181

  • Vedoucí knihovny:  Věra Šustalová

Hodiny pro veřejnost :

Pondělí 16:00 - 19:00
Středa

16:00 - 19:00

Půjčovní hodiny přes prázdniny (červenec a srpen)

                   Pondělí                                               16:00 – 19:00

Online katalog - vyhledávání knih

Knihovní řád

Počet registrovaných čtenářů (k  31.12.2023):

celkem : 121

z toho do 15-ti let :25

Knižní fond (k 31.12.2023):

 celkem : 3 087 knih

 z toho 706 naučná literatura a 2 381 beletrie

Časopisy: Čtyřlístek, Mateřídouška, ABC, Květy, Burda, Rozmarýna, dTest

 

Internet

Návštěvníci knihovny mají k dispozici 3 počítače. Přístup k internetu v knihovně je poskytován bezplatně.

Odkazy na celostátní knihovnické akce:

 

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/

https://www.svkos.cz/kalendar-akci-verejne.php