Dovolujeme si Vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru.

Z důvodu bezpečnosti pracovníků, Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů po dobu realizace návštěvy.

Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho elektroměru předcházíme případným nesrovnalostem při vyúčtování. Toto oznámení se týká všech zákazníků na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s., bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny.