Uvedené dokumenty najdete na webových stránkách obce Rybí - v sekci Obecní úřad - dokumenty - finance obce.

Do listinné podoby tohoto dokumentu můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadu Rybí.