Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách obce Rybí

rozpočtové provizorium na rok 2022

 

Obec Rybí, v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválené rozpočtové provizorium na rok 2022

Uvedené dokumenty najdete na webových stránkách obce Rybí  www.rybi.cz -  v sekci Obecní úřad - dokumenty - finance obce

Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadu Rybí.