Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách obce Rybí

- schválený Závěrečný účet obce Rybí za rok 2022

 

Obec Rybí, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený Závěrečný účet obce Rybí za rok 2022.

Uvedené dokumenty najdete na webových stránkách obce Rybí  www.rybi.cz -   v sekci Obecní úřad - dokumenty – závěrečné účty.

Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadu Rybí.