Náhled k tisku

Strategický plán rozvoje obce Rybí na období 2023 - 2030

Obce2016.cz - Znak obce Rybí
Zdroj: Obce2016.cz - Znak obce Rybí

Program rozvoje obce Rybí vznikl v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Platnost vytvořené strategie je stanovena na sedm let, tedy počínaje usnesením Zastupitelstva obce Rybí, kterým je dokument oficiálně stvrzen. Po uplynutí této doby je potřebné dokument opětovně aktualizovat, vyhodnotit úspěšnost stanovených cílů a aktivit, a doplnit jej o cíle nové. Aktualizace je možná v odůvodněných případech i v průběhu sedmiletého období, přičemž tato skutečnost musí být odsouhlasena zastupitelstvem.