Náhled k tisku

Urbanisticko-architektonická studie - Veřejná prostranství obce Rybí

Obce 2016 - Ilustrační foto
Zdroj: Obce 2016 - Ilustrační foto

Prezentujeme Vám návrh na úpravu veřejných prostranství v obci Rybí a to především prostranství před kostelem, před Fojtstvím, u autobusových zastávek.