Popis projektu:

Obec Rybí v souladu se zákonem zajišťuje na svém území jednotku požární ochrany o zmenšeném početním stavu – JPO.

Pořízení nových osobních ochranných prostředků nahrazuje původní osobní ochranné prostředky, které již nesplňovaly požadavky pro výkon činnosti.

Výsledkem projektu je pořízení 9 sad osobních ochranných prostředků, které se skládají z třívrstvého zásahového obleku, zásahové přilby, svítilny na přilbu, zásahových rukavic, zásahové obuvi a pracovního stejnokroje.