Ferdinand Spisar ( 1895 - 1918 )

  • katolický kněz, uvědomělý Čech
  • otevřel vlastní farní knihovnu pro čtenáře, předseda Reiffeisenova spořitelního a záloženského spolku, spoluzakladatel Čtenářského spolku, jeho zásluhou nastal neobyčejný rozkvět včelařství v Rybím

Adolf Zábranský ( 1909 - 1981 )

  • akademický malíř, grafik, především ilustrátor dětských knih, národní umělec
  • narodil se v rodině řídícího učitele Karla Zábranského; z tvorby - četné oleje pohledů na Štramberk, užitková grafika, plakáty, ilustrace dětských knih i pro zahraničí, světové uznání - Andersenova cena; jeho památník se nachází v Žerotínském zámku v Novém Jičíně