Rozpočtové opatření č. 1/2021 DSO Sdružení Povodí Sedlnice

 

Rozpočtové opatření č. 1/2021 bylo schváleno dne 13. 7. 2021 a je zveřejněno na webových stránkách Sdružení Povodí Sedlnice - Dokumenty

Odkaz:    http://povodi-sedlnice.webnode.cz/dokumenty/

V listinné podobě je uložen u starostky obce Rybí, kde je možné do něj v úřední hodiny nahlédnout.

 

Zpracoval: Marie Janečková

 

Ev.č. písemnosti: 31/2021

Vyvěšeno: 24.8.2021

Sejmuto:

Za správnost vyvěšení: Jana Marková