Starostka obce Rybí paní Marie Janečková v souladu s § 14c  písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuje pro účel

VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY  

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

ve dnech  8. a 9. října 2021

 

 

počet volebních okrsků v obci Rybí            1

 

sídlo  volebního  okrsku                                sál Kulturního domu  Beseda Rybí, č.p.127

 

 

V Rybí dne  24.8.2021                                                       Marie Janečková

                                                                                          starostka  obce  Rybí

 

 

Evidenční číslo písemnosti :  30/2021          

Vyvěšeno dne : 24.8.2021                

Sňato dne : 23.9.2021

Za správnost: Jana Marková