Najdete zde informace, podrobné rady a odkazy pro snížení možných následků a zvýšení ochrany a bezpečnosti nejen Vaší, ale i dalších spoluobčanů. Pokud Vám ani tyto údaje neposkytnou vše potřebné, potom jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy z oblasti krizového a havarijního plánování a řízení.

Zásady chování v krizových situacích