Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 pro voliče s trvalým pobytem v Rybí je volební místnost ve Věžičce, Rybí 102

V termínu 27. a 28. ledna 2023 se uskuteční v Česku druhé kolo prezidentské volby. Občané Moravskoslezského kraje, kteří budou mít před volbami onemocnění covid-19, mohou volit ve speciálních volebních stanovištích  25. ledna 2023.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zřídil v každém okrese jedno volební stanoviště. U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který má adresu místa trvalého pobytu v daném okrese, a oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz.

Umístění speciálních volebních stanovišť - ( viz příloha - drive in)