Oznámení o budování sítě bodů PPBP

Na základě plánu Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se v katastrálním území Rybí (obec Rybí) přistoupilo k revizi sítě bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) a jeho případnému doplnění. Tyto práce jsou součástí činností na obnově katastrálního operátu novým mapováním ve výše uvedeném katastrálním území.

Součástí těchto prací bude umisťování měřických značek (UH mezníky, měřické hřeby a trubky) na pozemky, barevné označování vyhledávacích šipek (žlutou barvou) a malou žlutou tečkou označování rohů objektů, které budou zaměřeny jako body PPBP. O umístění značky s trvalou stabilizací bude každý vlastník na závěr prací uvědoměn písemně s grafickým znázorněním umístěné značky (až na závěr prací po vybudování a zaměření nového bodu).

Tímto oznámením informujeme vlastníky v katastrálním území Rybí o výše uvedených pracích a zřizování měřických značek. Toto oznámení považujeme za předběžné oznámení o vstupu našich pracovníků na nemovitosti a o zřízení značek bodů PBPP dle § 8 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, v platném znění. Písemné poučení vlastníka o povinnostech a právech při zřizování měřických znaků dle citovaného zákona je uvedeno v příloze tohoto dopisu.

Práce budou provádět pracovníci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, oddělení obnovy katastrálního operátu 2 a bodových polí.

Kontakt na pracovníka řídící práce Michala Kurku je 778 421 473, na vedoucího oddělení Ing. R. Suchánka 730 590 856.