Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách obce Rybí

střednědobý výhled rozpočtu Obce Rybí

Obec Rybí v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Rybí.

Uvedené dokumenty najdete na webových stránkách obce Rybí v sekci Obecní úřad - dokumenty - finance obce

Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadě Rybí.