Obec Rybí v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet na rok 2023 a schválená rozpočtová opatření na rok 2023.

Uvedené dokumenty najdete na webových stránkách obce Rybí v sekci Obecní úřad - dokumenty - finance obce

Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadě v Rybí.