Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách obce Rybí

- schválený rozpočet na rok 2024

Obec Rybí, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet na rok 2024.

Uvedené dokumenty najdete na webových stránkách obce Rybí  www.rybi.cz -   v sekci Obecní úřad - dokumenty - finance obce.

Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadu Rybí.

Evidenční č. písemnosti: 47/2023

Vyvěšeno: 27.12.2023

Za správnost vyvěšení: Jana Marková