Uvedené dokumenty najdete na webových stránkách obce Rybí v sekci Obecní úřad - dokumenty - finance obce

Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadě v Rybí.