Uvedené dokumenty najdete na webových stránkách obce Rybí - v sekci Obecní úřad - dokumenty - (finance obce) nebo (závěrečné účty). 

Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadu Rybí.