Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců.

Obec vydá poplatníkovi (poplatník = osoba starší 18ti let) evidenční známku na psa. 

Poplatek činí za kalendářní rok 

  • za jednoho psa                                    120 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa     300 Kč

Splatnost poplatku je nejpozději do konce února příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla. 

 

Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej) poplatek se vrátí na základě odhlášky.