Rada obce Rybí

Starostka Bc. Andrea Tománková
Místostarosta Marie Janečková
Další členové
  • Ing. Jiří Kudělka
  • Jaromír Marek
  • Petr Skalka

Rada obce Rybí se schází každých 14 dní v pondělí v 17:00 hod., nebo podle potřeby.