v 10:00 hod. - Slavnostní poutní mše svatá v kostele

ve 14:30 hod. - Adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní v kostele

v 15:30 hod. - sraz pod Hůrkou u kříže - krátká modlitba s poděkováním za přijatá dobrodiní