Závěrečný účet DSO Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2020 byl schválen dne 23. 4. 2021 usnesením č. 05/2021 a je zveřejněn na webových stránkách Sdružení Povodí Sedlnice - Dokumenty

Odkaz: https://povodi-sedlnice.webnode.cz/dokumenty/

V listinné podobě je uložen na Obecním úřadě Rybí, kde je možné do něj v úřední hodiny nahlédnout.

 

Zpracovala: Marie Janečková

 

Evidenční č. písemnosti: 14/2021

Datum vyvěšení: 26.4.2021

Datum sejmutí: do data schválení závěrečného účtu za rok 2021

Za správnost vyvěšení: Jana Marková