Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy vydává  v rámci realizace stavby chodníku přechodnou úpravu dopravního značení na pozemní komunikaci.