Registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014887

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 617 544 Kč

Dotace EU: 1 132 281 Kč (70 %)

Příspěvek příjemce podpory: 485 263 Kč (30 %)

 

Datum zahájení realizace projektu: 9. 1. 2023

Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2024

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Rybí