Pro volební období 2018-2022 byly zřízenytříčlenné výbory.

Finanční výbor

Předseda Jaromír Marek
Další členové
  • Petr Skalka
  • Antonín Kudělka

Kontrolní výbor

Předseda Ing. Jiří Kudělka
Další členové
  • Bc. Jaromír Havrlant
  • Ing. Mgr. Pavlína Soukupová