Veřejné projednání se uskuteční dne 22.07.2024 od 15:00 hodin
v sále kulturního domu Beseda v obci Rybí.

Návrh Změny č. 1 územního plánu Rybí s odůvodněním a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou zveřejněny k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 18.06.2024 do 29.07.2024,

  • v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu a na Obecním úřadě Rybí;

 

Bližší informace viz veřejná vyhláška